งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
ประจำเดือน ธันวาคม 2566
ประจำเดือน มกราคม 2567
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
ประจำเดือน มีนาคม 2567
ประจำเดือน เมษายน 2567
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
ประจำเดือน สิงหาคม 2567
ประจำเดือน กันยายน 2567

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน ตุลาคม 2565
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ประจำเดือน มกราคม 2566
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประจำเดือน กันยายน 2566
 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประจำเดือน มกราคม 2565
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประจำเดือน เมษายน 2565
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ประจำเดือน สิงหาคม 2565
ประจำเดือน กันยายน 2565
 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 • ประจำเดือน มกราคม 2561
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • ประจำเดือน มีนาคม 2561
 • ประจำเดือน เมษายน 2561
 • ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 • ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 • ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 • ประจำเดือน กันยายน 2561
 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560