งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                     

 

 

ตั้งกระทู้

ชื่อหัวข้อกระทู้
รายละเอียด
ชื่อผู้ตั้งกระทู้
เบอร์โทรติดต่อ
 

 

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ

วันที่ตั้งกระทู้

1 เลิฟซี ทราเวล 71 0 2023-09-20 08:45:25
2 หนังสือมอบอำนาจ 47 2 2023-09-04 18:44:38
3 ซีแพคปราสาท จ.สุรินทร์ TEL. 065-192-9942 37 0 2023-08-29 22:25:58
4 [สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] 50 0 2023-08-15 22:06:28
5 ตรวจสอบรายการที่ดิน 634 155 2023-02-16 09:53:32
6 สอบถามค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอย 25353 12938 2020-12-30 14:28:31
7 สอบถามการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 128781 8553 2020-04-30 13:36:45