งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

1. ที่ตั้ง : เลขที่ 241 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
2. หมายเลขโทรศัพท์ : 036-699498
3. โทรสาร : 036-699499

4. E - Mail : saraban_06170108@dla.go.th          

4. Social Network             

4. แผนที่ตั้งหน่วยงาน