งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

นโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ

คำแถลงนโยบาย
- คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ แถลงต่อสภา อบต.ม่วงหมู่
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2567
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565-2566
 

นโยบายการบริหารงาน
- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
- นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
- นโยบายอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ปลอดบุหรี
- นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเดื่อ
- นโยบายการตรวจสอบภายใน
- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร