งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                   

 

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  -  ข้อมูลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คล๊ก<<
  -  ข้อมูลรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 >>คล๊ก<<
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภท จัดจ้าง
- จ้างเหมาจัดเตรียมน้ำดื่มและอาหารพร้อมน้ำดื่ม (24 ก.ค.66)
- จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ (24 ก.ค.66)
- จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ท (19 ก.ค.66)
- ยกเลิกจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล หมู่ 1 (13 ก.ค.66)
- จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่ม (12 ก.ค.66)
- จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านบางประทุน-ม่วงหมุ่) หมู่ 4 (7 ก.ค.66)
- จ้างเหมาโครงการฯ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (14 มิ.ย.66)
- จ้างเหมาโครงการก่อสร้างพื้น คสล. พร้อมหลังคาคลุมประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 (7 มิ.ย.66)
- จ้างเหมาโครงการต่อเติมหลังคาคลุมโถงพักคอยและทางเดินของอาคาร ศพด. หมู่ 4(7 มิ.ย.66)
- จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก (รถแบคโฮ) (7 มิ.ย.66)
- จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (30 มิ.ย.66)
- จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม (28 มิ.ย.66)
- จ้างเหมาดำเนินการวิจัยและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อปท.(28 มิ.ย.66)
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก (27 มิ.ย.66)
- จ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีต จำนวน 3 เส้นทาง (29 พ.ค.66)
- จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (24 พ.ค.66)
- จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก (รถแบคโฮ) (22 พ.ค.66)
- จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (15 พ.ค.66)
- จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก (รถแบคโฮ) (12 พ.ค.66)
- จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบคโฮ) (8 พ.ค.66)
- จ้างเหมาโครงการสิงห์สร้างสุข ลุกนั่งสบาย (20 เม.ย.66)
- จ้างเหมาวงดนตรี (7 เม.ย.66)
- จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารพร้อมน้ำดื่ม (7 เม.ย.66)
- จ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก (7 เม.ย.66)
- จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารพร้อมน้ำดื่ม (10 เม.ย.66)
- จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (นายวัชรพล แสงฉาย) (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (นายธงชัย เหลืองาม) (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาคนขับรถขยะ (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (นายวิชิต สิทธิไชย) (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (นายกฤษณพันธ์ พวงศิลป์) (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ (28 มี.ค.66)
- จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารพร้อมน้ำดื่ม (24 มี.ค.66)
- เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (24 มี.ค.66)
- จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในเขต อบต.ม่วงหมู่ (23 มี.ค.66)
- จ้างเหมาโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ หมู่ 4 (17 มี.ค.66)
- จ้างเหมาปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ ม.1 - ม.5 (17 มี.ค.66)
- จ้างเหมาติดตั้งลวดตาข่ายกันนก (13 มี.ค.66)
- จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (23 ก.พ.66)
- จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (21 ก.พ.66)
- จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารพร้อมน้ำดื่ม (8 ก.พ.66)
- จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ซีทรู (23 ม.ค.66)
- จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว (10 ม.ค.66)
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเล็ก (28 ธ.ค.65)
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานธุรการ (28 ธ.ค.65)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 (28 ธ.ค.65)
- จ้างเหมาประดับตกแต่งภูมิทัศน์และองค์ประกอบบริเวณรอบหุ่นปลา (20 ธ.ค.65)
- จ้างเหมาจัดรูปแบบขบวนรณรงค์คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน (20 ธ.ค.65)
- จ้างเหมาเครื่องจักรกล (25 พ.ย.65)
- จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ท (9 พ.ย.65)
- โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณที่ทำการ อบต. (4 พ.ย.65)
- โครงการก่อสร้างพื้น คสล โรงจอดรถภายในที่ทำการ อบต. (4 พ.ย.65)
- จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงไฟส่องสว่างพร้อมไฟประดับ (3 พ.ย.65)
- จัดเตรียมวงดนตรีพร้อมเวที (3 พ.ย.65)
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 4 (e-bidding)(12 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (วัชรพล) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (กฤษณะพันธ์) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (วิชิต) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาคนขับรถขยะ (องอาจ) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้พิการ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานธุรการ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (นายกัมพล สุขประเสริฐ) (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ (3 ต.ค.65)
- จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (26 ต.ค.65)
- จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ช่วยนายช่างโยธา (26 ต.ค.65)
 

ประเภท จัดซื้อ
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 ส.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (15 ส.ค.66)
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (8 ส.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (27 ก.ค.66)
- จัดซื้อผ้าไฮเกรด (25 ก.ค.66)
- จัดซื้อเทียนพร้อมฐานรอง (24 ก.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (14 ก.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (2 มิ.ย.66)
- จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (16 มิ.ย.66)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (30 พ.ค.66)
- จัดซื้ออาหารเสริม(นม) (25 พ.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (15 พ.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (1 พ.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (26 เม.ย.66)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (20 เม.ย.66)
- จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (24 เม.ย.66)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (5 เม.ย.66)
- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (23 มี.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (16 มี.ค.66)
- จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (10 มี.ค.66)
- จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ (9 มี.ค.66)
- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3 มี.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (21 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (21 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (17 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (16 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (9 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (9 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (9 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (9 ก.พ.66)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (7 ก.พ.66)
- จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (26 ม.ค.66)
- จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (24 ม.ค.66)
- จัดซื้อแบบพิมพ์ (7,966) (18ม.ค.66)
- จัดซื้อแบบพิมพ์ (7,000) (18 ม.ค.66)
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (10 ม.ค.66)
- จัดซื้อของขวัญ (6 ม.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (6 ม.ค.66)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน (16 ธ.ค.65)
- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 16 ตัว (14 ธ.ค.65)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (28 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (28 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (27 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (27 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (16 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (3 พ.ย.65)
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (20 ต.ค.65)
 

ประเภท ซ่อมแซม
- จ้างเหมาซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (24 ส.ค.66)
- จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (17 ส.ค.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. (4 ส.ค.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงหมู่ (10 ก.ค.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (1 พ.ค.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ถนนเลียบแม่น้ำลพบุรี หมู่ 1 (24 มี.ค.66)
- จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ 3
- จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. สาย สห.ถ.33003 บ้านบางเดื่อ หมู่ 3 (17 มี.ค.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางเลียบแม่น้ำลพบุรีสายทาง สหถ 33005 ม1 (14 ก.พ.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (14 ก.พ.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (24 ม.ค.66)
- จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บง 9583 (23 ก.พ.66)
- จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2,3 (21 ธ.ค.65)
- จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (25 พ.ย.65)

 

-