งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                    

 

ประกวดราคา ราคากลางต่างๆ

ประกวดราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สหถ 33003 หมู่ 3 (e-bidding) (3 พ.ค.67)
- ยกเลิกโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 3 (บ้านบางเดื่อ) (e-bidding) (25 เม.ย.67)
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านบางประทุน-ม่วงหมู่) หมู่ที่ 1,3 (e-bidding) (24 เม.ย.67)
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สหถ 33003 หมู่ 3 (e-bidding) (18 เม.ย.67)
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทรุดตัว หมู่ 1 (e-bidding) (6 ก.พ.67)
- โครงการก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 5 (e-bidding) (15 ม.ค.67)
- โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล หมู่ 1 (e-bidding) (16 พ.ย.66)
- โครงการซื้อรถตัดหญ้า(รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)(e-bidding)(3 ต.ค.66)
 

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

- โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปากรมอนามัย หมู่ที่ 1 (13 พ.ค.67)
- โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปามาเจริญ หมู่ที่ 1 (13 พ.ค.67)
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สหถ 33003 หมู่ 3 (1 พ.ค.67)
- โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน ประปาท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (23 เม.ย.67)
- โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า - ออก และปลูกต้นไม้แนวรั้ว (23 เม.ย.67)
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางถนน (บ้านบางประทุน-ม่วงหมู่) (หมู่1,3)(19 เม.ย.67)
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย สหถ 33003 หมู่ 3 (4 เม.ย.67)
- โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยร่วมใจ 1 หมู่ 5 (14 ก.พ.67)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 2 (14 ก.พ.67)
- โครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนเลียบแม่น้ำลพบุรีภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 (14 ก.พ.67)
- โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส) (8 ก.พ.67)
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทรุดตัว หมู่ 1 (2 ก.พ.67)
- โครงการบูรณะทางผิวคอนกรีต ถนนสายเลียบแม่น้ำลพบุรี หมู่ 2 (29 ม.ค.67)
- โครงการป้ายบอกทางเข้าที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่และ ศพด.อบต.ม่วงหมู่ (29 ม.ค.67)
- โครงการติดตั้งหลักกิโลเมตร (ทางหลวงท้องถิ่น) (29 ม.ค.67)
- โครงการติดตั้งประตูระบายน้ำ บริเวณทางเข้าลำบางม่วงหมู่ หมู่ 5 (26 ม.ค.67)
- โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอย หมู่ 1-5 (23 ม.ค.67)
- โครงการติดตั้่งป้ายชื่อสายทาง (ทางหลวงท้องถิ่น) (23 ม.ค.67)
- โครงการปรับปรุงป้ายบ้านเลขที่ หมู่ 1 - 5 (23 ม.ค.67)
- โครงการปรับปรุงป้ายบอกเขตพื้นที่ตำบล (23 ม.ค.67)
- โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรีทรุดตัว หมู่ 5 (11 ม.ค.67)
- โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (4 ม.ค.67)
- โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (15 พ.ย.66)
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ภายในที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (24 ต.ค.66)
- โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถกระเช้าและรถตัดหญ้า (24 ต.ค.66)
- โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (24 ต.ค.66)
- โครงการก่อสร้างพื้น คสล.โรงจอดรถ อบต.ม่วงหมู่ (24 ต.ค.66)
- โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่ (24 ต.ค.66)
 
ข้อมูลประกวดราคา ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 >>คลิ๊ก<<
ข้อมูลประกวดราคา ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 >>คลิ๊ก<<
ข้อมูลประกวดราคา ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 >>คลิ๊ก<<
ข้อมูลประกวดราคา ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 >>คลิ๊ก<<

 

3