งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

- ภาพกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระพันปีหลวง
- ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2565
- ภาพการร่วมกิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- ภาพกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1-5
- ภาพกิจกรรมดำเนินการติดตั้งเสาไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่าง
- ภาพกิจกรรมลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานโครงการซ่อมแซมถนนทรุดตัว หมู่ที่ 4
- ภาพกิจกรรมนายอำเภอเมืองลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานที่กักกันตัว (ศูนย์ LQ อบต.ม่วงหมู่)
- ภาพกิจกรรมการปรับปรุงและทำความสะอาดสถานที่กักกันตัว (ศูนย์ LQ อบต.ม่วงหมู่)
- ภาพกิจกรรมการดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักกันตัวที่บ้านเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการ
- ภาพกิจกรรม นายก อบต.ม่วงหมู่ ลงพื้นที่เพื่ออวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่
- ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ครั้งแรก
- ภาพการร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม
- ภาพการร่วมกิจกรรม โครงการ "ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก (วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก)
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
- ดำเนินการเตรียมกั้นแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่