ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลม่วงหมู่

   

       ข่าวประชาสัมพันธ์บอกเล่าแจ้งข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ให้ทางประชาชนชาวตำบลม่วงหมู่ ได้ทราบเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้านในตำบลม่วงหมู่

       

     เรื่อง   แพทย์แผนไทยยาสมุนไพร      หากมีผู้สนใจที่จะติดต่อสอบถามในเรื่องของยาสมุนไพรสามารถติดต่อได้ที่ ดร.ผดุง แก้วสกุลณี บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี      โดยยาสมุนไพรที่คิดค้นขึ้นได้แก่ยาสมุนไพรรักษาตนเองและครอบครัว โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน เก๊า สะเก็ดเงิน เอดส์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 081-9466860                ประวัติและข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน   << (โหลดข้อมูล)