งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

 

ตั้งกระทู้

ชื่อหัวข้อกระทู้
รายละเอียด
ชื่อผู้ตั้งกระทู้
เบอร์โทรติดต่อ
 

 

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ

วันที่ตั้งกระทู้

1 mevEVTcrTeur 6 0 2021-09-03 10:21:39
2 สอบถามค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอย 191 1 2020-12-30 14:28:31
3 สอบถามการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 399 1 2020-04-30 13:36:45