งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

 

ตั้งกระทู้

ชื่อหัวข้อกระทู้
รายละเอียด
ชื่อผู้ตั้งกระทู้
เบอร์โทรติดต่อ
 

 

ลำดับ หัวข้อกระทู้ อ่าน ตอบ

วันที่ตั้งกระทู้

1 golden goose stardan 5 0 2023-03-21 11:03:29
2 adidas yeezy 6 0 2023-03-20 16:13:13
3 ตรวจสอบรายการที่ดิน 25 1 2023-02-16 09:53:32
4 สอบถามค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการขยะมูลฝอย 20419 10059 2020-12-30 14:28:31
5 สอบถามการลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 2919 1565 2020-04-30 13:36:45