งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานสภา อบต. รายงานและสรุปผล งานบริการประชาชน กระดานถามตอบ ร้องเรียนการทุจริต

                                                                                                                                                                             

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

 • ประจำเดือน ตุลาคม 2560
 • ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 • ประจำเดือน มกราคม 2561
 • ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • ประจำเดือน มีนาคม 2561
 • ประจำเดือน เมษายน 2561
 • ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 • ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 • ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 • ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 • ประจำเดือน กันยายน 2561
 

สรุปการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560