ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)ประจำไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) ประจำไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) ประจำไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561)