ข้อมูลลานกีฬาในตำบลม่วงหมู่

       

  หมู่ที่
     จุดที่ตั้งลานกีฬาในตำบลม่วงหมู่
  หมู่ที่ 1   - บริเวณศาลาท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
  หมู่ที่ 2   - บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
  หมู่ที่ 3   - บริเวณศาลา 80 พรรษา หมู่ที่ 3
  หมู่ที่ 4   - บริเวณศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
  •   - บริเวณลานกีฬาบ้านพักชลประทาน หมู่ที่ 4
  หมู่ที่ 5   - บริเวณศาลารวมใจ หมู่ที่ 5
  •   - บริเวณซอยชูโชติ หมู่ที่ 5

  >> ภาพลานกีฬาในตำบลม่วงหมู่ <<