ใช้บริการที่อ่านหนังสือ

   

       เชิญชวนใช้บริการที่อ่านหนังสือ "ท้องถิ่นรักการอ่าน"                  ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่         และร่วมบริจาคหนังสือเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้อ่านหนังสือที่หลากหลาย