ผู้บริหาร อบต.ม่วงหมู่

นายพัดสา   ตรงดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ตั้งอยู่เลขที่ 241 หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะห่างจากอำเภอเมืองสิงห์บุรี ปรมาณ 5 กิโลเมตร ตำบลม่วงหมู่มีเนื้อที่ 11.6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ 7,256 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 5,958 คน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

 

ประมวลภาพกิจกรรม

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง

 #เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP คลิ๊ก >> www.qprocurement.go.th