ดำเนินการเก็บขยะทุกวันพุธ

ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ริมแม่น้ำลพบุรีฝั่งตะวันตก

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9