โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณแพปลาหน้าวัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name