โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณแพปลาหน้าวัดศรัทธาภิรม หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name