โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาวัด พัฒนาจิตใจ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วัดพระปรางค์มุนี หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name