โครงการประชารัฐม่วงหมู่ร่วมใจ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก"

ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 31 มราคม พ.ศ.2563 บริเวณ อบต.ม่วงหมู่ และตลาดนัดปากท่อ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Contact Name